Khiem Cong Nguyen

April 02, 1956 - October 24, 2017 

Khiem Cong Nguyen

April 02, 1956 - October 24, 2017 

Leave a Condolence

Condolences and Tributes for Khiem Cong Nguyen

Condolence

Lisa posted a Condolence | November 25, 2017

Tên tôi là Lisa, và tôi chỉ nói tiếng Việt nhỏ. Mất người thân trong cái chết không bao giờ dễ dàng. Ngay cả Giêsu Kitô đã khóc khi ông đã học về cái chết của bạn mình Lazaarus. Tôi rất xin lỗi vì sự mất mát của Anh Bích. Chúng ta được đảm bảo rất an ủi trong Khải huyền 21: 3-5: Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói rằng: “Này! Lều của Đức Chúa Trời ở với nhân loại. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. 4 Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”. Chúng ta sẽ sớm nhìn thấy ngày mà không chỉ cái chết sẽ không còn nữa, nhưng chúng ta sẽ thấy những người đã chết của chúng ta đã sống lại và không bao giờ chết nữa. (Giăng 5:28, 29).
Page 1 of 1
  • Brought to you by

  • 4683 Mercury St, FD2057; Contact Tel 619-708-9716 or 888-571-3160 Crematory at 2570 Fortune Way, suite D, Vista CA 92081
    San Diego, CA
    92111
  • 619-708-9716

Help & Healing Resources

In the event that there is an error in the information presented, please contact the funeral home by clicking here.