Phùng Thi Tâm

March 10, 1934 - July 22, 2013 

Phùng Thi Tâm

March 10, 1934 - July 22, 2013 

Obituary for Phùng Thi Tâm

Mrs. Phùng Thị Tâm, religious name Dieu Tanh, born March 10, 1934 in Bac Lieu. Mrs Tam is survived by her husband Duong Van Sen, 3 sons, 5 daughters, 13 grand children. Her family takes comfort in knowing that she is no longer suffering but has gone to a more peaceful place. A service will be held at Chapel of Oceanside Mortuary Saturday July 27, 2013 at 9 A.M. Officiated by Rev Thich Tin Man. Viewing to follow until noon. The Casket Moving prayer starts at noon. The graveside service at El Camino Memorial park expects to be between 1:30-2:00 P.M. on the same day.


CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin
cùng bạn bè và thân bằng quyến thuộc
Vợ, Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố chúng tôi là:

Bà Dương Văn Sển
Nhũ Danh PHÙNG THỊ TÂM
Pháp Danh Diệu Tánh

Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1934 (Giáp Tuất)
tại Bạc Liêu.

Đã qua đời tại San Diego ngày 22 tháng 7 năm 2013
Hưởng thọ 80 tuổi

Xin xem chương trình tang lễ (service details)

Tang Gia Đồng Khấp Báo
Chồng: Dương Văn Sển

Trưởng Nam: Dương Trung Dũng, Vợ và các con
Thứ Nam: Dương Quang Trung Vợ và các con
Thứ Nam: Dương Quang Hải và vợ
Trưởng Nữ: Dương Mỹ Dung, Chồng và các con, cháu
Thứ Nữ: Dương Thu Phụng và Chồng
Thứ Nữ: Dương Thuý Loan, Chồng và các con
Thứ Nữ: Dương Ngọc Cẩm, Chồng và các con
Thứ Nữ: Dương Ngọc Tuyền, Chồng và các con

Xin Miễn Phúng Điếu và vòng hoa


  • Brought to you by

  • 4683 Mercury St, FD2057; Contact Tel 619-708-9716 or 888-571-3160 Crematory at 2570 Fortune Way, suite D, Vista CA 92081
    San Diego, CA
    92111
  • 619-708-9716

Help & Healing Resources

In the event that there is an error in the information presented, please contact the funeral home by clicking here.